Kontakt

För Polskenet och dess dotterbolag:

Visselblåsning

I syfte att främja ett gott arbetsklimat för våra partners och medarbetare så har Polskenet upprättat en visselblåsarkanal för Polskenet och dess dotterbolag där ni kan rapportera samt informera om oegentligheter såsom pågående brott, oetiskt beteende eller korruption. Det kan gälla saker som har inträffat, händer eller som riskerar att hända.

Du kan också visselblåsa om olyckshändelser, maktmissbruk eller andra saker som du vill berätta om.

Genom vår implementering kan du välja att förbli anonym och vi har också ett förbud i Svensk lag som förbjuder oss att på något sett undersöka vem du är. Detta skydd har som syfte att du inte skall drabbas av några repressalier efter en visselblåsning. Genom din visselblåsning garanteras och skyddas du tack vare gällande lagstiftning mot represalier. Detta betyder att du inte kan straffas för att du rapporterar om saker som är viktiga för dig, dina kollegor, människor i allmänhet och för oss som organisation samt arbetsgivare.

Vi vill ge dig som anställd, tidigare anställd, blivande personal, samarbetspartner, konsult, underleverantör, praktikant bästa möjliga skydd samt lösning. Därför har vi valt att tillgängliggöra vår Visselblåsarkanal av det externa företaget Whistlesecure. Tack vare detta lagrar vi ingen personlig data om dig när du väljer att vara anonym. Genom att gå in på https://whistlesecure.com/polskenet&dotterbolag så kan du skicka in din visselblåsning dygnet runt, helt anonymt.