Kontakt

Polskenet är en utvecklingsorienterad industrikoncern, baserad i Norrland, som investerar i små och mellanstora bolag med fokus på ”lätt industri”. Investeringarna sker långsiktigt.

Norrlands näringsliv, med sin koppling till skogen, älvarna och bergen, präglar koncernens bolag i dess produkt- och tjänsteutbud. Bolagen är spridda över hela regionen, från kust till inland.

Verksamhet

Polskenets verksamhet drivs operativt av VD Malte Frisk, vice VD Mattias Östman tillsammans med medarbetare. De har båda gedigna erfarenheter från företagande och ledande befattningar inom teknik- och industriföretag.

Verksamheten stöttas i sin tur av en aktiv styrelse. Gemensamt har Polskenets alla parter kompetens och erfarenhet från ledande roller inom teknik/industri, bank/finans, juridik och media. Samlat finns därmed god kunskap om bolagsutveckling, bolagstransaktioner, affärsjuridik, personal och organisation samt kommunikation.

Polskenet vill vara den trygga partner som en företagare helst vänder sig till när de funderar på att sälja sitt bolag.

- Malte Frisk, VD

Investerare

Kapitalet som investeras i bolagen härstammar från regionen. Ägare till Polskenet är ett 50-tal företagare och investerare med stark koppling till Norrland. Många av dessa har själva startat och drivit framgångsrika företag och utgör därmed ett viktigt nätverk åt bolagen.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Med långsiktigt fokus på det lokala kunnandet i regionen, är Polskenet en viktig del i den norrländska tillväxtresan.

- Mattias Östman, vVD

Bolag

Övergripande avser Polskenet genomföra investeringar där vi på tydligt sätt kan bidra till företagens utveckling.