Klimpfjäll i Norrbotten

REGIONAL FÖRANKRING

Vi har stark koppling till regionen och därmed ett betydande och stort nätverk inom det norrländska näringslivet.

ERFARENHET

Vi har stor erfarenhet från bolagsprocesser, bolagsutveckling och investeringar.

ANSVAR

Vi tar ansvar för de investeringar vi genomför med aktivt tillsättande av styrelse, ledning och personal.

LÅNGSIKTIGHET

Vi investerar långsiktigt i företagen för att få dem att utveckla sin fulla potential och ge god avkastning över tid.