VÄLKOMMEN TILL

POLSKENET

Polskenet är ett investmentbolag som investerar i små och mellanstora företag i Norrland.

 

Vi kan och känner till regionen på ett sätt som få investerare gör och 

avser att, ur ett investerar- och bolagsperspektiv, vara den mest attraktiva norrländska affärspartnern.  

 

Polskenet ska, genom att förvärva och vidareutveckla företag i regionen, generera en god avkastning över tid.

FAKTA: NORRLAND

Yta: 242 735 km², 59,6 procent av Sveriges yta.

Invånare: 1 165 961 stycken, 12 procent av Sveriges befolkning. 

Välkommen till Polskenet.
Sverigekarta
 
Grön marmor

VÅR MODELL

Polskenet investerar i företag med stort kunnande inom sin bransch. Vi är en engagerad och ansvarstagande ägare som förvärvar företag för att äga och utveckla dem över tid. 

Vi tar initiativ till och stödjer utveckling bland annat genom tillsättande av styrelse, ledning och personal i de fall det behövs. Valet bygger på sådana personer Polskenet anser vara kvalificerade och kompetenta att användas operativt i verksamheter. Det är personer vilka vi har en relation till. I flertalet investeringar tillför vi kapital för vidare expansion av företagets verksamhet.

Polskenet har via sina grundare under lång tid och i många olika sammanhang arbetat med bland annat följande verksamhetsutveckling/affärsmodell:

Organisk tillväxt

Förvärv

Expansion: regionalt, nationellt samt internationellt

Finansiering och finansiell styrning

Incitamentsstrukturer

Rekrytering

Prissättning/prismodeller

Marknadsföring

Ägarstyrning/ägarfrågor

 
Staplat timmer i skogen.

VÅR STRATEGI

Polskenets investeringsstrategi är att bygga upp en stabil och lönsam portfölj med ett flertal bolag inom olika branscher.

Vi investerar i små och mellanstora företag i Norrland med omsättning mellan 25-250 mkr. Med Norrland avses Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.


Situationer som kan möjliggöra att Polskenet förvärvar

ett företag är till exempel:

Generationsskiften.

Hel- eller delförsäljningar av grundare/ägare.
MBO’s, management buy-outs.

Utförsäljningar av delområden.

Strategiska utförsäljningar i statliga eller privata portföljer.

Polskenets loggo

Klimpfjäll i Norrbotten

VÅR FILOSOFI

R

E

A

L

REGIONAL FÖRANKRING

Vi har stark koppling till regionen och därmed ett betydande och stort nätverk inom det norrländska näringslivet.

ERFARENHET

Vi har stor erfarenhet från bolagsprocesser, bolagsutveckling och investeringar.

ANSVAR

Vi tar ansvar för de investeringar vi genomför med aktivt tillsättande av styrelse, ledning och personal.

LÅNGSIKTIGHET

Vi investerar långsiktigt i företagen för att få dem att utveckla sin fulla potential och ge god avkastning över tid.

Polskenets loggo

Polskenets filosofi är bolagets värdegrund. I samtliga affärsrelationer arbetar vi utifrån denna. Alla som har kontakt med Polskenet kan därmed känna sig trygga med att vi är: erfarna, ansvarsfulla och långsiktiga.

 
 
Fjällen

OM OSS

Polskenet är ett investmentbolag med en stark koppling till Norrland och det norrländska näringslivet. Polskenets grundare har varit verksamma på befattningar inom flertalet branscher så som industri, bank, finans, fastigheter, IT, juridik och media.  

Polskenet - VD
03:42
Polskenet - Jurist
01:41
Malte Frisk

MALTE FRISK

f 1977. VD & Partner.

Styrelseordförande och ledamot i flertalet norrländska bolag. Tidigare VD för Logosol med dotterbolag och försäljning i 55 länder. Civilingenjör inom maskinteknik och industriell ekonomi. 

Erik Bergerståhl

ERIK BERGERSTÅHL

f 1983. Partner och styrelseordförande.

VD på affärsjuridiska advokatbyrån Hansen Law. Styrelseledamot i flertalet bolag och investerare. Jurist.

Peter Byström

PETER BYSTRÖM

f 1958. Partner och styrelseledamot.

 

Styrelseledamot i flertalet norrländska bolag och investerare. Konsult. Tidigare verksam inom bank samt delägare och VD för ett fastighetsbolag. Civilekonom.

Mattias Östman low.jpg

MATTIAS ÖSTMAN

vVD & Portföljbolagsansvarig.

Civilingenjör inom industriell ekonomi och civilekonom. Har en bred industriell bakgrund med ett antal styrelseuppdrag. De senaste 7 åren VD för Elpress Group

Maria Palmgren

MARIA PALMGREN

CFO

Civilekonom. 20 års erfarenhet som CFO inom tillverkande bolag.
Tidigare revision.

Ulrika Burman Sveder

ULRIKA

BURMAN SVEDER

f 1973. Partner och styrelseledamot.

 

Styrelseledamot i flertalet bolag och investerare. Tidigare verksam inom tidningar och förlag. Civilekonom och journalist.

Magnus Edvall

MAGNUS EDVALL

f 1970. Analytiker.

Tidigare mångårig kreditanalytiker inom Nordea. Civilekonom.

Sten Burman

STEN BURMAN

f 1951. Partner och styrelseledamot.

 

Styrelseledamot i flertalet norrländska bolag och investerare. Tidigare mångårig affärsadvokat och domare, senast som hovrättspresident för Hovrätten för Nedre Norrland. Jurist.

Anders Nilsson

ANDERS NILSSON

f 1951. Partner.

 

Styrelseordförande i NP3 Fastigheter och styrelseledamot i flertalet bolag samt investerare. Tidigare VD i IT-konsultbolaget KnowIT. Civilingenjör.

 

VÅRA INVESTERINGAR

Övergripande avser Polskenet genomföra investeringar där vi på tydligt sätt kan bidra till företagens utveckling.

Våra investeringar
 
 

VÄLKOMMEN

ATT KONTAKTA OSS

Polskenet bedriver verksamheten från Sundsvall och Stockholm. Kontakta oss gärna för ett personligt möte. Nedan finner ni våra kontaktuppgifter.

Huvudkontor

Polskenet Invest AB

Esplanaden 11

852 31 Sundsvall

Karta till Polskenet

Organisationsnummer: 559069-0532

E-post: info@polskenet.se

  • Facebook
  • LinkedIn

MALTE FRISK

VD & Partner

 

070-301 16 47

malte.frisk@polskenet.se

ERIK BERGERSTÅHL

Ordförande & Partner

070-666 57 56

erik.bergerstahl@polskenet.se

PETER BYSTRÖM

Partner

070-655 55 24

peter.bystrom@polskenet.se

MATTIAS ÖSTMAN

vVD & Portföljbolagsansvarig

 

070-508 75 07

mattias.ostman@polskenet.se

ULRIKA BURMAN SVEDER

Partner

070-849 18 22

ulrika.burmansveder@polskenet.se

MAGNUS EDVALL

Analytiker

070-335 42 13

magnus.edvall@polskenet.se

ANDERS NILSSON

Partner

 

070-666 19 15

anders.nilsson@polskenet.se