Kontakt

Polskenet Invest AB investerar i avancerad elkraft

Polskenet Invest AB investerar i Boliden Electro AB, ett teknikföretag som levererar avancerade elkraftlösningar till bland annat gruvindustrin.

Boliden Electro utvecklar, producerar, installerar och underhåller helhetslösningar av högspänningsanläggningar åt framför allt gruvindustrin med nät- och kraftstationer, ställverk med mera.

Som namnet antyder, är bolaget placerat i Boliden, samt i Kiruna. Det geografiska läget utgör en konkurrensfördel då projekten de anlitas för är avancerade elkraftlösningar i gruvor åt kunder som till exempel Boliden Minerals och LKAB.

Bolagets VD Jens Holmqvist ser fram emot det kommande samarbetet med Polskenet Invest och den tillväxtsatsning som planeras ske.
– Vi har haft fullt upp i att utföra avancerade projekt åt våra kunder och har av kapacitetsskäl fått tacka nej till flera intressanta uppdrag. Nu hoppas vi höja kapaciteten på flera plan och därmed kunna ta oss an fler och större projekt.

Bolaget planerar att växa inom fler marknader. Jens ser tillväxtpotential i energimarknaden, mer specifikt inom vattenkraften, där de redan är etablerade om än i mindre skala. Inom Polskenet Invests koncern finns bolag som genomför reparationer, underhåll och service av vattenkraftverken. Polskenet Invests VD, Malte Frisk, bedömer att vattenkraften utgör en marknad där de kan se möjliga synergier mellan bolagen.

Polskenet Invest som investerare, känns tryggt säger Jens. Det är en norrländsk, långsiktig partner med tydlig tillväxtambition. Ambitionerna är höga.
– Vi vill med Polskenet Invest utveckla affärskonceptet ytterligare.

I Boliden Electro finns ett högt tekniskt kunnande bland personalen. Gruvindustrin, vars tekniska utveckling varit omfattande de senaste tre decennierna, har ställt krav på ständig anpassning.
– Vi är vana vid att ställa om och ta fram avancerade och anpassade elkraftslösningar utifrån kundernas behov. Med den arbetsprocessen har vår kunskapsbank successivts byggts upp, vilket vi redan i dag och framåt kan dra nytta av, förklarar Jens.

Med de stora investeringar som sker i gruvindustrin, i och med det ökande behovet i vårt samhälle av metaller och mineraler för nya energitekniker, utgör Boliden Electros positionering mot gruvbolagen en stark bas för tillväxt kommande år, säger Malte.
– Bolaget ska fortsätta med det de är bra på, leverans av elkraft åt industrin, och Polskenet Invest ska möjliggöra deras planerade tillväxt, fortsätter han.

Det största behovet framgent, är en utökad personalstyrka där Polskenet Invest planerar att bidra med insikter i hur man kan utvecklas till en alltmer attraktiv arbetsgivare.

Med investeringen Boliden Electro AB välkomnar industrikoncernen Polskenet Invest sitt åttonde bolag. Polskenet koncernen omsätter därmed cirka 900 mkr.

Om Boliden Electro AB

Bransch: Specialanpassad elinstallation mot industrin
Omsättning: 135 mkr
Antal anställda: 38 st
Geografi: Boliden Västerbotten och Kiruna Norrbotten.

Om Boliden Electro AB

Polskenet är en utvecklingsorienterad industrikoncern, baserad i Norrland, som investerar i små och mellanstora bolag med fokus på ”lätt industri”. Investeringar sker över lång tid. Norrlands näringsliv, med koppling till skogen, älvarna och bergen, präglar koncernens bolag i dess produkt- och tjänsteutbud.

Omsättning: Ca 900 mkr
Antal bolag: 8 st
Geografi: Norrland

För mer information var god kontakta:

Malte Frisk 
VD Polskenet Invest AB
Mejl: malte.frisk@polskenet.se 
Mobil: 070-301 16 47

Jens Holmqvist
VD Boliden Electro AB
Mejl: jens.holmqvist@bolidenelectro.se
Mobil: 070-252 75 33

Polskenet Invest AB investerar i avancerad elkraft

Ladda ner