Forest Path

NYHETER &
PRESSMEDDELANDEN

2020-06-04

Pressmeddelande

Polskenet stärker organisationen med ny VD och ökar takten!

2020-04-02

Pressmeddelande

Polskenet Invest AB går in som huvudägare i FoBe Produktion AB.

2019-04-23

Pressmeddelande

Polskenet Invest AB har förvärvat OH Älvservice AB.

2018-06-19

Pressmeddelande

Polskenet Invest AB har förvärvat Mählers Smide AB.