mählers_smide_logotyp.png

Verksamhet

 

Ett verkstadsföretag specialiserat på smide med tillverkning och montering av stålkonstruktioner till kraftverksanläggningar. Bolaget utför uppdrag på plats åt kunder inom svensk kraftverksindustri.

 

Tillverkning av stora stålkonstruktioner sker även åt kunder inom bygg-, sågverks- och tillverkningsindustrin.

 

Kundrelationerna bygger på användandet av kunnig och kompetent personal vilket gör att bolaget kan erbjuda det mesta inom specialkonstruktioner av smide.

 

Personal

 

40 anställda

 

Geografi

 

Verkstadslokaler omfattande 4 300 kvm i Forsmo, Ångermanland.

 

Historia

 

Bolaget grundades av familjen Mähler under andra hälften av 1800-talet innan Polskenet Invest AB blev huvudägare i bolaget. En person ur grundarfamiljen arbetar fortsatt kvar i verksamheten och är delägare i bolaget.

 

Investeringsår: 2018

Bransch: mekanisk verkstad

VD: Jonas Mähler

Ort: Forsmo

Omsättning: 53 mkr

Anställda: 40

Nyckelmoment:

Polskenet förvärvar Mählers Smide AB