LOGO.png
Verksamhet
 

Ett verkstadsföretag specialiserat på tjänster inom skärande bearbetning. Bolaget tillverkar komponenter på uppdrag åt verkstadsbolag där flera av kunderna är multinationella industrikoncerner. Försäljning sker mot företag som bl a tillverkar maskin- och transportutrustning åt gruvindustrin.

 

Bolagets maskinpark är modern och produktionen är i hög grad automatiserad genom robotceller.

 

Kundrelationerna kännetecknas av

  • hög kvalitet

  • leveranssäkerhet

  • hög servicegrad

 

Personal

 

20 anställda inklusive dotterbolaget FoBe Pålar AB.

 

Geografi

 

Verkstadslokaler omfattande 3000 kvm i Näsviken, Hälsingland.

 

Historia

 

Bolaget grundades av bröderna Tomas och Magnus Forsberg år 2001 innan Polskenet Invest AB blev huvudägare. Grundarna arbetar fortsatt kvar i verksamheten och är delägare i bolaget.

 

Investeringsår: 2020

Bransch: mekanisk verkstad

VD: Magnus Forsberg

Ort: Näsviken

Omsättning: 57 mkr

Anställda: 20

Nyckelmoment:

Polskenet förvärvar FoBe Produktion AB

COLOURBOX4544733 low.jpg