Älvservice.png

Verksamhet

 

Ett verkstadsföretag specialiserat på renovering och konstruktion av dammluckor och kompletterande delar till kraftverksanläggningar. Utöver det sker exempelvis renovering av brobanor och grindar. Bolaget utför uppdrag på plats åt kunder inom svensk kraftverksindustri.

 

Verksamheten har ett brett utbud av tjänster som innefattar mark-, betong-, byggnads-, el- och smidesarbeten.

 

Kundrelationerna bygger på kompetent och kunnig personal inom smideskonstruktioner samt kompletterande delar.

 

Personal

 

21 anställda

 

Geografi

 

Verkstadslokaler omfattande 500 kvm i Bonäshamn, Jämtland.

 

Historia

 

Bolaget grundades av Hans-Olov Olsson och Torbjörn Hedström år 1998 innan Polskenet Invest AB blev huvudägare i bolaget. Grundarna arbetar fortsatt kvar i verksamheten och är delägare i bolaget.

 

Investeringsår: 2019

Bransch: mekanisk verkstad

VD: Torbjörn Hedström

Ort: Bonäshamn

Omsättning: 61 mkr

Anställda: 21

Nyckelmoment:

Polskenet förvärvar OH Älvservice AB

COLOURBOX30565065 low.jpg